działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8gabinet
psychologiczny


warsztaty
otwarte


szkolenia
na zamówienie


coaching
konsultacje


o nas
Warsztaty Psychologiczne


Na spotkania grupy otwartej zapraszam zarówno osoby, które chciałby swoją przygodę z asertywnością rozpocząć, jak i tych, którzy brali już udział w treningach a teraz chcieliby jeszcze więcej poćwioczyć, podyzkutować, zaczerpnąć z grupowej motywacji do bycia sobą


TRENING ASERTYWNOŚCI

grupa otwarta

Kraków, czwartki g. 18.00-21.00


Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych, dla wielu osób stanowi też inspirujący sposób na kształtowanie własnej osobowości.

Trening Asertywności dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji.


najbliższe spotkania:

19 listopada 2015

"wyznaczanie i egzekwowanie granic"


3 grudnia 2015

"agresja i złość - granice obrony koniecznej"


poporzednie spotkania:

19 marca 2015

"terytorium psychiczne w relacjach osobistych - wyrażanie uczuć i potrzeb wobec bliskich"

 2  kwietnia

"rozpoznawanie, negocjowanie i egzekwowanie swoich praw w relacjach zawodowych"

 16 kwietnia

"wyrażanie gniewu i krytycznych opinii - konstruktywna krytyka w praktyce"

 30 kwietnia
"jak dawać i przyjmować komplementy - granice asertywnej inicjatywy"

 14 maja
"jak radzić sobie z manipulacją"
DLA KOGO


dla każdego niezależnie od wieku, płci i profesji, zajęcia odbywają się w zakniętej grupie liczącej 8-12 osobób.


GŁÓWNE

CELE


- ocena własnych zasobów asertywności
- doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej komunikacji
- trening wyrażania swoich opinii w sposób stanowczy i łagodny
- rozwój zdolności ekspresji emocji i potrzeb - za pomocą ciała i głosu
- nauka wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych
- rozwój umiejętności egzekwowania własnych praw bez poczucia winy
- pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi


TERMINY


29 października 2015

12 listopada 2015

Zajęcia odbywają się co drugi wtorek w godzinach 18.00-21.00  


MIEJSCE

GABINET ARCHE-psychologia dla ludzi

Kraków, ul. Rękawka 21/8  (Stare Podgórze)


KOSZT


Trening Asertywności - grupa otwarta

Koszt 1 spotkania to 120 zł

Koszt udziału w 2 kolejnych spotkaniach to 200 zł

Konto:
"ARCHE - psychologia dla ludzi"
41 1140 2004 0000 3302 3102 8743
BRE Bank S.A. - mBank


REJESTRACJA


TRENERPsycholog - Mateusz Borowiec

Dr n. med.  Mateusz Borowiec

- certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant PTPsychologicznego (certyfikat nr 150)
- psycholog kliniczny
- od 17 lat prowadzi warsztat rozwoju osobowości: asertywności, relaksacji i komunikacji interpersonalnej
- 6 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie przez 4 lata prowadził psychoterapie grupową i psychoedukację
- ukończył szkolenie w psychodramie Moreno (I stopień)
- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
- odbył szkolenie w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring
- instruktor jogi


zobacz więcej

Skuteczna Konumikacja


CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?

Asertywność oznacza szacunek dla siebie i innych. Należy rozumieć ją jako przeświadczenie jednostki, że jej opinie, przekonania, myśli i uczucia są równie ważne jak opinie, przekonania, myśli i uczucia innych. Oraz że inni ludzie mają również prawo żywić takie przeświadczenie.

Zachowanie asertywne versus agresywne lub uległe
Zachowanie asertywne (bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby uczuć, postaw i pragnień) to sposób radzenia sobie z konfrontacją, krytyką lub niesprawiedliwością - czyli sytuacjami, które budzą w nas niepokój, postawę obronną i gniew.

Asertywność jest często mylona z agresywnością.

Agresywna konfrontacja polega na tym, że jedna lub obie strony próbują zmusić partnera do zaakceptowania własnych poglądów lub żądań i robią to w sposób naruszający prawa drugiej osoby. (krzyki, osobiste ataki, szantaż emocjonalny, całkowity brak porozumienia, żal, poczucie zranienia i zamętu).
Osoba uległa z kolei wybiera strategię dostosowywania się do żądań i zachowań drugiej strony, mimo że wewnętrznie ich nie akceptuje, co prowadzi do frustracji, żalu i unikania.
Asertywna konfrontacja polega na tym, że obaj partnerzy bronią swoich praw, a jednocześnie okazują szacunek i zrozumienie dla drugiej strony. Celem nie jest zwycięstwo za wszelką cenę, ale osiągnięcie, poprzez proces negocjacji i kompromisowania, porozumienia wzajemnie akceptowanego.

Zachowanie asertywne, to takie zachowanie, które daje jednostce największą szansę osiągnięcia pożądanych rezultatów, a zarazem pozwala jej na zachowanie szacunku do siebie oraz respektowanie innych.

Asertywność to:
- umiejętność wyrażania siebie (jasno, bezpośrednio)
- szacunek dla siebie (liczenie się z tym, co się czuje i myśli)
- świadomość własnych możliwości i ograniczeń

Warunki asertywności:
- szczerość (otwartość, prawda)
- akceptacja siebie (przyznawanie się do tego co się czuje i myśli)
- odpowiedzialność za życie i wybory
- nie obwinianie innych ludzi czy "okoliczności"
- zaufanie do siebie i do świata

Zachowanie asertywne nie jest w istocie niczym trudnym. Jest to nasz naturalny sposób bycia, który być może utraciliśmy z biegiem lat.

Redukcja Stresu


UWAGI PRAKTYCZNE!!!
Zasady dobrej komunikacji
Zanim odpowiesz, zrób przerwę (eliminowanie zachowań/reakcji automatycznych)
Uważnie słuchaj (staraj się dość często sprawdzać, czy dobrze zrozumiałeś - fakty, emocje, potrzeby)
Wyrażaj własne uczucia, pragnienia i poglądy
Znajdź czas na regularne szczere rozmowy

Jak asertywnie powiedzieć "NIE"
- zacznij od wyraźnego, stanowczego i głośnego "nie"
- nie tłumacz się, nie usprawiedliwiaj (podanie przyczyny to przesadne przepraszanie)
- pamiętaj, że masz prawo powiedzieć "nie"
- nie sprawiaj wrażenia jakbyś czekał, żeby cię przekonano byś zmienił zdanie (zamknij sprawę: zmień temat rozmowy, odejdź lub wróć do poprzedniego zajęcia, etc.)
- pamiętaj, że "nie" jest odpowiedzią na konkretną prośbę, nie odrzuceniem osoby
- jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, zyskasz czas mówiąc: "Dam ci znać później"
- bierz odpowiedzialność za mówienie "nie" - nie miej za złe komuś, że cię o coś poprosił
- proś o więcej informacji, jeśli są ci potrzebne, by podjąć decyzję

Wyrażanie krytyki
- przeanalizuj swoje motywy
- nie używaj argumentów personalnych
- bądź nastawiony pozytywnie
- bądź konstruktywny, bądź pomocny

Autoafirmacja
Aby zwalczyć wieczne napominania krytyka znajdującego się w twojej głowie, dobrze jest wypowiadać słowa aprobaty wobec samego siebie:
- jestem dobry - dokładnie taki, jaki powinienem być
- robię, co mogę, nikt nie mógłby zrobić więcej
- jestem tylko człowiekiem, staram się najlepiej, jak potrafię
- czasami mi się udaje, czasami nie - jestem w porządku.

Ton i natężenie głosu
Końcówkę zdania, które ma brzmieć stanowczo (stwierdzenie, żądanie) należy wypowiedzieć niżej (wyżej zabrzmi jak pytanie).

Sposoby radzenia sobie z gniewem
- poinformowanie o swoich emocjach (otwartość)
- decyzja o "odpuszczeniu sobie"
- ćwiczenia relaksacyjne
- ćwiczenia fizyczne (wysiłek)

Jak wyrażać gniew:
- jasno i konkretnie, brać odpowiedzialność za to, co mówisz, nie obwiniać drugiej strony
- wysłuchać poglądu drugiej strony
- nie pozwól, by owładnęły tobą negatywne emocje
- wyrażać gniew do końca, mamy prawo okazać swoje uczucia (nie uśmiechać się)
- możliwe jest wyrażenie gniewu i jednoczesne okazanie drugiej osobie, że nam na niej zależy

ZAMIAST PODSUMOWANIA
Jednostka prawdziwie asertywna potrafi zachowywać się elastycznie. Asertywność nie polega jedynie na umiejętności mówienia w sposób zdecydowany i bez wahania "nie", ani też na akceptowaniu "nie" drugiej strony, jeśli to ty masz rację. Asertywność daje obu lub wszystkim zainteresowanym możliwość wynegocjowania rozsądnego porozumienia poprzez serię działań będących wynikiem świadomego wyboru.
Asertywność umożliwia zachowanie szacunku dla siebie oraz innych. Jest to cel wart zabiegów.

Warsztaty Psychologiczne

ASERTYWNE PRAWA CZŁOWIEKA
Prawa człowieka wg Herberta Fensterheima:
Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć - tak długo, dopóki nie ranisz innych.
Masz prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóki Twoje intencje nie są agresywne.
Masz prawo do dysponowania swoim ciałem, czasem i własnością, jeśli to, co robisz jest dobre dla innych.
Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.
Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.
Masz prawo do korzystania ze swoich praw.
Prawa człowieka wiążące się z asertywnością wg Shan Rees & Roderick S. Graham:
Prawo do robienia wszystkiego, co nie narusza praw innych ludzi.
Prawo do zachowania się w sposób asertywny lub nieasertywny.
Prawo do dokonywania wyborów.
Prawo do zmiany.
Prawo do dysponowania swoim ciałem, czasem i własnością.
Prawo do wyrażania opinii i przekonań.
Prawo do myślenia dobrze o sobie.
Prawo do wyrażania życzeń.
Prawo do ekspresji swojej seksualności.
Prawo do posiadania potrzeb i pragnień.
Prawo do marzeń.
Prawo do informacji.
Prawo do dóbr i usług, za które się zapłaciło.
Prawo do niezależności i nieingerencji ze strony innych.
Prawo do odmowy i sprzeciwu.
Prawo do poszanowania ze strony innych.
Nasze prawa wg. Roberta Sharpe (dyrektora Instytutu Terapii Behawioralnej):
Prawo do zmiany zdania.
Prawo do popełniania pomyłek.
Prawo do podejmowania decyzji lub wypowiadania opinii bez konieczności ich uzasadniania.
Prawo do powiedzenia "nie wiem" i "nie rozumiem".
Prawo do przeżywania i wyrażania uczuć, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, bez jednoczesnego oceniania tego jako słabości lub czegoś niewłaściwego.
Prawo do nieangażowania się w problemy innych ludzi, jeśli nie mamy na to ochoty.
Prawo do odmowy.
Prawo do oceniania siebie i własnego postępowania i do ponoszenia konsekwencji własnych działań.
Prawo do bycia sobą bez konieczności podejmowania działań na rzecz innych ludzi.
Prawo do robienia tego wszystkiego bez konieczności podawania uzasadnień.
Polecana literatura:
Maria Król-Fijewska.: "Stanowczo, łagodnie, bez lęku". Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000.
Robert Sharpe: "Broń swoich interesów". Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
Shan Rees & Roderick S. Graham: "Bądź sobą", Ksiażka i wiedza. Warszawa 1993.
 
Opracował: Mateusz Borowiec

Skuteczna Konumikacja


JOGA na zdrowie