działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  1-2 grudnia

Jak twórczo wykorzystać złość -  listopad 2018

Techniki Redukcji Stresu -  24  listopada

Trening Asertywności - 12-13 stycznia


coaching
konsultacje
Krótkoterminowa
Multimodalna
GRUPA
Przeciwdepresyjna
zapraszamy na kwalifikacje

nowa grupa od stycznia 2019

Proponujemy profesjonalną terapię grupową zaburzeń depresyjnych obejmującą 12 cotygodniowych 2-godzinnych spotkań. Grupa prowadzona jest metodą multimodalną, integrującą różne podejścia: wglądowe (psychodynamiczne), interpersonalne i poznawczo-behawioralne.  zobacz także
Psychoterapia Grupowa
Metodą Psychodramy wg Moreno VII edycja

  spotkanie wstępne 5 grudnia 2018, g. 17.15Udostępnij

METODA      DLA KOGO      FORMA    KIEDY    KOSZTA      KWALIFIKACJE     ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
Depresja i zaburzenia nastroju

mogą mieć bardzo różną etiologie. Najczęściej depresja pojawia się w następstwie kryzysu bądź utraty, np. śmierci bliskiej osoby, ciężkiej choroby, rozstania, problemów w pracy, nadmiernego stresu, przemęczenia czy dotkliwej porażki. Często zaburzenia depresyjne współwystępują z zaburzeniami nerwicowymi, mogą także towarzyszyć zaburzeniom osobowości i zaburzeniom psychotycznym. Główne symptomy depresji to utrata radości życia (anhedonia), obniżony nastrój, pesymizm, rezygnacja, brak chęci do działania. Niekiedy depresja przebiega niezauważona, szczególnie wtedy gdy bywa maskowana np. przez uzależnienia, najczęściej od alkoholu lub pracy (pracoholizm).

Dlaczego grupowa psychoterapia depresji?

Psychoterapia grupowa jest formą terapii cenioną z uwagi na wysoką skuteczność w leczeniu depresji. Grupa oferuje nieporównywalnie większe wsparcie, daje okazje do społecznego uczenia się, mobilizuje energetycznie. Ponadto w porównaniu z psychoterapią indywidualną jest bardziej ekonomiczna - u nas koszt terapii to 350zł miesięcznie.

Celem krótkoterminowej grupowej terapii depresji jest zidentyfikowanie głownego źródła zaburzeń nastroju i określenie najważniejszecho patomechanizmu, a następnie korekta tych zaburzonych wzorców przeżywania i emocjonalnego reagowania, czyli redukcja bądź wyeliminowanie dokuczliwych objawów.

Praca teamu leczącego (diagnosta, terapeuta i koterapeuta, obserwator grupy oraz superwizor) dostarcza w pełni profesjonalnej pomocy na każdym etapie leczenia, od precyzyjnej diagnozy przez efektywną terapię aż po wsparcie w dalszym rozwoju - darmowa konsultacja indywidualna podsumowująca efekty leczenia.

Zaangażowanie grupy pozwala zobaczyć swoje problemy z dystansu, swobodne interakcje między uczestnikami umożliwiają wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej.

Psychoterapia grupowa może również stanowić znakomite uzupełnienie innych oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych i leczniczych.METODA

Pracujemy w oparciu o metodę multimodalną, integrującą podejście wglądowe (psychodynamiczne), poznawczo-behawioralne (CBT) i interpersonalne (humanistyczne).

Stawiamy na profesjonalizm, czyli wysokie kompetencje oraz pracę zespołową. Oferujemy psychoterapię grupową prowadzona przez grupę profesjonalistów - zespół terapeutyczny (diagnosta, terapeuta i ko-terapeuta, obserwator grupy oraz superwizor).


DLA KOGO?

Krótkoterminowa grupowa psychoterapia integracyjna zalecana jest szczególnie dla osób cierpiących z powodu zaburzeń adaptacyjnych, nerwicowych i depresyjnych.

Proponujemy skuteczną (czyli nastawioną na redukcję dokuczliwych objawów i ich przyczyn) psychoterapię grupową w następujących przypadkach:

1. Fobie i lęki (w tym fobia społeczna)

2. Zaburzenia nastroju i napędu (depresja, dystymia, chwiejność nastroju, zespół amotywacyjny, zniechęcenie, poczucie bezsensu, brak motywacji do działania)

3. Nerwica (w tym nerwice wegetatywne - np. zaburzenia gastryczne, somatyzacje - np. liczne lub nieokreślone dolegliwości bólowe, zaburzenia snu).

4. Trudności w relacjach interpersonalnych (np. nieśmiałość, uległość, wstyd, zahamowanie).

5.  Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i zaburzenia nawyków (nerwica natręctw, perfekcjonizm, prokrastynacja czy uzależnienia od internetu, pracy, sportu...)


FORMA

Profesjonalna terapia grupowa prowadzona jest przez team leczący a odbywająca się w formie cotygodniowych spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 45-minutowe sesje terapeutyczne, spotkania odbywają się w stałym terminie.

Ponadto w trakcie terapii proponujemy udział 4 sesjach psychoedukcyjnych poświęconych podstawowym umiejętnościom psychologicznym (radzenie sobie ze stresem, asertywnośś, skuteczna komunikacja interpersonalna, empatia).

Grupa liczy 6 do 10 osób.

Minimalny czas udziału w grupie to 12 kolejnych tygodni.

Udział w grupie poprzedzają kwalifikacje obejmujące konsultację ndywidualną, testy psychoogiczne i grupę adaptacyjną ("na próbę").

Po zakończeniu terapii grupowej każdemu z uczetników oferujemy testy końcowe oraz darmową konsultację indywidualną podsumowującą efekty leczenia i wspierającą w dalszych planach rozwojowych

Spotkania grupowe odbywają się bądź w godzinach porannych 8.00-9.45, bądź w godzinach popoludniowych i wieczornych: 17.00-18.45, 18.15-20.00.

Spotkania odbywają się w centrum Krakowa, ul. Podwale 1/9.


KOSZT:

Koszt udziłu w 12 tygodniowym cyklu terapii grupowej to 1050zł (przy platności jednorazowej lub 1140 przy płatności w miesięcznych ratach po 380zł)
Terapia obejmuje:
- konsultacje diagnostyczną (płatna 100zł)
- testy psychologiczne
- grupę adaptacyją (płatna 100zł)
- 12 spotkań grupowych (każde złożone z 2 sesji terapeutycznych, 2x45 minut)
- 4 sesje psychoedukacyjne (
radzenie sobie ze stresem, asertywnośś, skuteczna komunikacja interpersonalna, empatia) - gratis
- testy końcowe
- indywidualną konsultacje podsumowującą


KONTO BANKOWE
"ARCHE - psychologia dla ludzi"
41 1140 2004 0000 3302 3102 8743,
BRE Bank S.A. - mBankKiedy

Aktualnie zapraszamy na kwalifikacje indywidualne.
Rozpoczęcie pracy grupy planujemy na styczeń 2019.
Proponujemy 2 terminy:
- grupa poranna: środa 8.00-9.45
- grupa wieczorna wtorek 18.15-20.00Kwalifikacje

1. Konsultacja diagnostyczna z psychoterapeutą (psychiatrą lub psychologiem klinicznym) - wstępna diagnoza psychoterapeutyczna i wskazań do zastosowania psychoterapii grupowej. Czas trwania 50 minut, koszt - 100zł.

2. Testy psychologiczne - gratis dla osób zakwalifikowanych do terapii grupowej.

3. Grupa adaptacyjna "na próbę" - grupowe spotkanie psychoedukacyjno-terapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutów. Możliwość wypróbowania udziału w grupie, zapoznanie się z tym na jak działa terapia grupowa. Czas trwania 100 minut. Koszt 100zł.

Grupa adaptacyjna odbywa się po zebraniu się  minimum 6 osób chętnych. Najbliższe spotkanie planowane jest na wtorek 9 października 2018 (godzina 18.15-20.00).ZESPÓŁ  TERAPEUTYCZNY


1. Psychoterapeuta grupowy - Dr Mateusz Borowiec

2. Ko-terapeuta - Mgr Małorzata Moląg 

3. Aseystent - obserwator grupy, prowadzi sesje psychoedukcyjne (psychoterapeuta w trakcie szkolenia)

4. Superwizor - Dr Łukasz Muldner-Nieckowski

Sesje terapeutyczne prowadzone są na ogół przez dwójkę terapeutów (terapeuta i ko-terapeuta) i obserowane przez obserwtora, a niekiedy także superwizora. Rolą obserwatora jest wspomaganie terapeutów w reflekcji nad pracą grupy. Zaś rolą superwizora monitorowanie pracy całego zespołu i wspierania jego skutecznego działania. Dzięki współpracy załego zespou diagnoza problemów uczestników oraz interwencje terapeutyczne mogą zostać bardzo precyzyjnie opracowane.


Rejestracja telefoniczna lub listowna 608 338 593, centrumtg@gmail.com

 
Redukcja Stresu


www.arche.krakow.pl

psychoterapia grupowa

Kraków 2016

copyright Arche