działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  23-24  lutego

Jak twórczo wykorzystać złość -  listopad 2018

Techniki Redukcji Stresu -  3 lutego 2019

Trening Asertywności - 23-24 lutego


coaching
konsultacjePSYCHOTERAPIA GRUPOWA
metodą psychodramy wg Moreno - od roku 2012

  Spotkanie wstępne 16 stycznia g. 17.15


GRUPA PSYCHODRAMY to propozycja zagrania głównej roli w swoim życiuto forma terapii i rozwoju osobistego silnie angażująca nie tylko intelekt ale przede wszystkim ciało i emocje, w tym celu korzysta z symboli i metafor, bazując na naszej naturalnej skłonności do zabawy wyzwala spontaniczność i kreatywność.

Nowe grupy: depresja nerwica pracoholizm
Jeszcze jeden film o psychodramie naszego autorstwa tuUdostępnij

METODA      DLA KOGO      FORMA      KOSZTA      SPOTKANIE WSTĘPNE     PROWADZĄCY
PSYCHODRAMA - psychoterapia grupowa

Psychodrama to forma terapii i rozwoju osobistego silnie angażująca nie tylko intelekt ale przede wszystkim ciało i emocje, w tym celu korzysta z symboli i metafor, bazując na naszej naturalnej skłonności do zabawy wyzwala spontaniczność i kreatywność.

Psychoterapia grupowa jest formą terapii cenioną z uwagi na wysoką skuteczność. Ponadto w porównaniu z psychoterapią indywidualną jest bardziej ekonomiczna.
Obecność grupy oraz dwójki terapeutów pozwala zobaczyć swoje problemy z dystansu, umożliwia wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej. Psychoterapia grupowa może również stanowić znakomite uzupełnienie innych oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych i leczniczych (np. terapii indywidualnej, w porozumieniu prowadzących grupę i terapeuty indywidualnego)METODA

Pracujemy w oparciu o metodę psychodramy opracowaną przez Jacoba L. Moreno na początku XX w. Moreno jest uważany za autora pomysłu psychoterapii grupowej, a także socjometrii. Aktywne metody morenowskie są stale rozwijane i szeroko stosowane w psychoterapii, rozwoju osobistym i biznesie na całym świecie. W Polsce psychodramę propaguje Polski Instytut Psychodramy we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

Istotą psychodramy jest wchodzenie w rolę i zamiana ról. Metoda ta pozwala uczestnikom lepiej poznać samych siebie, rozszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata, dzięki zobaczeniu i doświadczeniu go z pozycji ważnych dla siebie osób (np. partnera, rodzica, dziecka, przyjaciela, szefa...).

W psychodramie uczestnicy przywołują na scenę osoby, siły, zjawiska mające wpływ na ich życie. Potencjał terapeutyczny grupy tkwi w możliwości powołania do tych ról uczestników grupy, którzy wspomagają proces poszerzania samoświadomości a równocześnie sami korzystają konfrontując się z nowymi dla siebie rolami. W miarę integracji grupy, uczestnicy coraz lepiej się poznają i stają się wzajemnie dla siebie źródłem informacji zwrotnych. Zatem każdy może się przyjrzeć sobie w zwierciadle, jakim jest dobrze zintegrowana grupa.


DLA KOGO?
Posiadanie talentów aktorskich nie jest wymagane.

Grupa ma charakter koedukacyjny - staramy się utrzymywać równowagę płci, tak by zawsze było minimum 4 mężczyzm i minimum 4 kobiety.

Praca w grupie psychodramy jest szczególnie polecana osobom z trudnościami w relacjach międzyludzkich, których funkcjonowanie ogranicza nieśmiałość, uległość czy poczucie zahamowania.

Psychodrama jest skuteczną metodą terapii depresji i zaburzeń nerwicowych (takich jak fobia społeczna, lęki napadowe i uogólnione) a także obsesji, natręctw czy uzależnień (np hipochondria, pracoholizm, seksoholizm).

Terapia grupowa metodą psychodramy jest również bardzo pomocna dla osób cierpiących z powodu traum pourazowych, przewlekłego stresu i problemów adaptacyjnych (np. DDA, syndrom ofiary, mobbing, problemy z tożsamością seksualną).

Psychodrama z jednej strony stymuluje spontaniczność kreatywność, a z drugiej pozwala przyjrzeć się ograniczeniom we własnym funkcjonowaniu z dystansu, jaki oferuje grupa. Może więc posłużyć każdemu, kto chciałby wprowadzić w swoje życie twórcze zmiany: tworzyć udane i żywe emocjonalnie relacji z innymi, osiągać sukcesy, czerpać ze swoich możliwości.

 

FORMA

Grupa psychodramy ma charakter półotwarty, tzn. jej skład jest określony ale mogą do niej dołączać nowe osoby, na ogół w miejsce uczestników kończących swój udział w grupie. Liczebność grupy wynosi 8-14 oczestników. Minimalny czas udziału w grupie psychodramy to 10 kolejnych spotakń czyli około 4 miesiące.

Aktulanie mamy miejsca w Grupie od 26 września.

Grupa jest współprowadzona przez zespół 2 liderów, dzięki współdziałaniu w polu ich uwagi znajdują się zarówno poszczególni uczestnicy jak i interakcje między nimi -proces grupowy.

Aby zapewnić grupie odpowiednią spójność udział w niej poprzedzają kwalifikacje, obejmują one:
- Indywidualną konsultację diagnostyczną
- Grupowe spotkanie wstępne/próbny udział w spotkaniu grupyGrupa Psychodramy
(Po wczesniejszych 8 edycjach grupy zamknietej od stycznia 2017 grupa pracuje w formie półotwartej, co zapewnia uczestnikom ciągłość udziało)

Minimalny czas udziału w grupie to 10 kolejnych spotkań czyli około 4-miesiące, spotkania odbywają się co dwa tygodnie w środy (w godzianch 17.15-21.00). Po udzile w cyklu 10 spotkań grupy każdy uczestnik może przedłużyć swój udział o kolejnych okres uzgodniony z grupą i liderami.

MIEJSCE:

Kraków, ul Podwale 1/9. Sala z widokiem na Wawel i Collegium Novum.
Siedziba Polskiego Instytutu Psychodramy.

KOSZT:

Indywidualna konsultacja diagnostyczna - kwalifikacja do grupy kosztuje 100zł

Udział w pierwszym spotkaniu grupy (na próbę)  kosztuje  150zł.

Jedna sesja terapii grupowej (45 minut) kosztuje 27zł (przy płatności z góry za 10 spotkań).

Koszt udziłu w cyklu kolejnych 10 spotkań wynosi 1350zł jeśli płatność następuje z góry, 1450zł jeśli płatność następuje w ratach (800zł na pocztku cyklu i 650zł w połowie cyklu).


KONTO BANKOWE
"ARCHE - psychologia dla ludzi"
41 1140 2004 0000 3302 3102 8743,
BRE Bank S.A. - mBank
Spotkanie z psychodramą
- grupowe spotkanie wstępne dla osób rozważających udział w psychodramie - środa 16 stycznia, g. 17.15

Grupowe spotkanie wstępne, w trakcie którego osoby zainteresowane mogą zapoznać się z metodą psychodramy, doświadczyć jej przed podjęciem decyzji o udziale w terapii grupowej w tej formie. Grupowe spotkanie z psychodramą odbywa się kiedy zbierze się minimum 6 osób chętnych. Koszt udziału w takim spotkaniu wynosi 150 zł. Wcześniej zapraszamy na indywidualną sesję kwalifikacji do grupy.


PROWADZĄCY aktualną grupę:

Dr n. med. Mateusz Borowiec

Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoteraputa KrakówDr Mateusz Borowiec psychodrama

- terapeuta i asystent psychodramy wg Moreno, członek Polskiego Instytutu Psychodramy
- certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant PTPsychologicznego (certyfikat nr 150)
- psycholog kliniczny
- od 18 lat prowadzi warsztaty rozwoju osobowości: asertywności, relaksacji i komunikacji interpersonalnej
- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
- odbył szkolenie w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring
- instruktor jogi - 6 lat pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie przez 4 lata prowadził psychoterapie grupową i psychoedukacji, 5 lat pracował w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w Krakowskiem Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną i grupową

zobacz więcej

Rejestracja telefoniczna lub listowna 608 338 593,  mborowiec@arche.krakow.pl

 


Nazywam się Łukasz Majchrzak,
jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą PTPsychiatrycznego, asystentem psychodramy. Ukończyłem 4-letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szpitalu im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Psychoterapią zajmuję się od 6 lat. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową.


PROWADZĄCY grupę w latach 2012-2015

Mgr Igor Hanuszkiewicz


- trener psychodramy wg Moreno, członek Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy
- certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTPsychiatrycznego (certyfikat nr 485)
- specjalista psycholog kliniczny
- poza prywatną praktyką współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
- publikuje prace i współprowadzi badania naukowe nad przebiegiem schizofrenii
- pracuje jako trener i wykładowca w kursach psychoterapii
- psychoterapią zajmuje się od 18 lat, od 8 lat prowadzi terapie grupowe metodą psychodramy

zobacz więcej


Redukcja Stresu
RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

www.arche.krakow.pl

psychoterapia grupowa

Kraków 2011-2015

copyright Arche