dla Ciebie i dla Firmy
szkolenia

otwarte i na zamówienie

asertywność
skuteczna komunikacja
inteligencja emocjonalna
redukcja stresu
empatia

budowanie zespołu
trening twórczości
prowadzenie prezentacji
negocjacje

obsługa klienta
motywacja

psychoterapia i zdrowie
rozwój osobisty
joga i relaks

Warsztaty Psychologiczne

 

Tak zwane "głupie pytanie"
stanowi pierwszy znak
zupełnie nowego odkrycia

 

TRENING TWÓRCZOŚCI

szkolenie zamknięte - na zamówieniekreatywno
ść i zabawa

twórcza komunikacja

kreatywna praca w zespole


Trening twórczości to przedsięwzięcie wieloaspektowe, wymagające złożonej konstrukcji i zastosowania różnorodnych narzędzi treningowych. Jego istotą jest kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności psychicznych, szczególnie abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia metaforycznego oraz transformacji. Służą do tego specjalnie opracowane ćwiczenia oraz techniki stymulacji myślenia twórczego. W trakcie treningu ćwiczy się ich stosowanie do rozwiązywania różnorodnych problemów, by rozbudować potencjał twórczy grupy.

Drugim równie ważnym elementem treningu twórczości, jest stymulowanie elastyczności myślenia i giętkości działania. Choć kreatywność jest naturalnym sposobem funkcjonowania ludzkiego umysłu, to jest on silnie ograniczony przez nawyki intelektualne (np. fiksacja funkcjonalna), zahamowania emocjonalne i konwencje społeczne. Dlatego w skład szkolenia wchodzą ćwiczenia, których zastosowanie osłabia owe bloki, zwiększając tym samym możliwości twórcze każdego z uczestników oraz grupy jako całości.
I tak bloki intelektualne wymagają wykorzystania ćwiczeń uwalniających od posługiwania się utartymi schematami i rozwijającymi wyobraźnię. Przełamanie bloków emocjonalnych opiera się na wzmocnieniu poczucia pewności siebie uczestników i stworzeniu bezpiecznej atmosfery współpracy grupowej. Z kolei bloki społeczne rozpuścić można korzystając z ćwiczeń interpersonalnych oraz wprowadzając konstruktywne mechanizmy komunikacji grupowej.

Jak pokazują badania naukowe, nasza kreatywność w znacznym stopniu zależna jest od motywacji - nie bez powodu zgodnie z ludowym porzekadłem "matką wynalazku jest potrzeba". Właśnie dlatego kolejnym istotnym elementem szkolenia są ćwiczenia stymulujące ciekawość poznawczą, wyzwalające twórcze niezadowolenie oraz potrzebę doskonalenia.

Ponadto program szkolenia wzbogacony jest o elementy zabawy i ćwiczeniami angażujące ciało, co pomaga przełamać rutynę i ograniczające konwencje. Pozwala to wyzwolić tkwiąca w ludziach naturalną ciekawość i spontaniczną motywację, inspiruje do poszukiwania tego co nowe i lepsze.


Skuteczna Konumikacja

Ceny szkoleń zamkniętych

ceny szkoleń otwartych

ceny konsultacji


Redukcja Stresu


ARCHE psychologia dla ludzi

30-520 Kraków, ul. Warneńczyka 10/17

tel.: (12) 65 65 642, GSM: 608 338 593

e-mail: arche@arche.krakow.pl

 

www.arche.krakow.pl