działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  1-2 grudnia

Jak twórczo wykorzystać złość -  listopad 2018

Techniki Redukcji Stresu -  24  listopada

Trening Asertywności - 12-13 stycznia


coaching
konsultacje
Negocjacje


Podczas szkolenia uczestnik:

- Uświadomi sobie swój styl negocjowania oraz własne zasoby i ograniczenia determinujące jego zachowania negocjacyjne

- Rozwinie umiejętności skutecznego komunikowania się podczas prowadzenia negocjcji, zarówno za pomocą słów jak i jezyka ciała

- Pozna oraz przećwiczy różne techniki, strategie i style wykorzystywane w negocjcjach

- Nauczy się skutecznie prowadzić negocjacje w sytuacjach presji emocjonalnej

- Nauczy się jak unikać pułapek oraz manipulacji stosowanych przez innych


Forma

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową - interakcyjną, w oparciu aktywne zaangażowanie uczestników.

Dynamiczna praca w grupach, podzespołach i parach.

Zadania praktyczne: odgrywanie ról, symulacje, studia przypadków.

Wideotrening


Dla kogo

Dla każdego, kto chce usprawnić swoje umiejętności negocjacyjne, zarówno w sytuacjach związanych z pracą, jak i z życiem osobistym. W zależności od składu grupy kładziemy nacisk na różne aspekty prowadzenia negocjacji. Zarówno rozmowy z trudnym klientem, jak i targowanie się przy kupnie samochodu mają wiele cech wspólnych. Znajomość tych cech i stosowanie w negocjacjach kilku prostych technik pozwoli na osiągnięcie efektu zadowalającego obie strony.

 

Negocjacje handlowe
Przykładowy program szkolenia 1-dniowego

ˇ Umiejętności negocjacyjne - samoocena poprzez udział w grze negocjacyjnej
ˇ Wprowadzenie do negocjacji w oparciu o interesy: określanie celów oraz BATNA - miniwykład
ˇ Praktyczne ćwiczenia negocjacji w oparciu o scenariusze z życia uczestniczek, analiza informacji zwrotnych grupy oraz nagrania audio-wideo
ˇ Struktura negocjacji - omówienie kolejnych faz negocjacji
ˇ Określanie własnych interesów, interesów wspólnych i odrębnych
ˇ Typowe strategie negocjacyjne - ich wady i zalety
ˇ Pułapki i chwyty w negocjacjach
ˇ Psychologiczne i społeczne mechanizmy wywierania wpływu w procesie negocjacji
ˇ Techniki manipulacyjne - zauważanie i obrona
ˇ Zarządzanie emocjami w negocjacjach i techniki utrzymywania dystansu
ˇ Praca z tzw. "trudnym negocjatorem" (np. agresywnym, pozornie uległym, manipulującym, przesadnie nieugiętym, niezdecydowanym itp.)
ˇ Finalizowanie negocjacji - kontrakty końcowe
ˇ Wideotrening - praktyczne ćwiczenia negocjacyjne
ˇ Podsumowanie i ocena szkolenia

Warsztaty Psychologiczne


Negocjacje handlowe

Przykładowy program szkolenia 3-dniowego:

BLOK I
UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNE
Dyskusja uczestników na temat ich własnych doświadczeń i pomysłów na prowadzenie negocjacji
Omówienie podstawowej struktury umiejętności negocjacyjnych
Ja a umiejętności negocjacyjne: kwestionariusz samooceny
Rozpoznanie własnego typu osobowości oraz mocnych i słabych stron takiego typu - dyskusja
Partnerzy negocjacyjni o poszczególnych typach osobowości

BLOK II
STRUKTURA NEGOCJACJI
Omówienie kolejnych elementów negocjacji
Omówienie strategii negocjacyjnych
Ćwiczenie: wady i zalety poszczególnych strategii


BLOK III
PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI
Dyskusja na temat elementów przygotowania do negocjacji
Strategie przygotowania do negocjacji
Ćwiczenie: przygotowanie do negocjacji na wybrany temat

BLOK IV
OBSZARY NEGOCJACJI
BATNA, czyli wyznaczanie granic - omówienie
Etapy określania granic
Studium przypadku - jak wyznaczyć granice w wybranej sytuacji
Dyskusja na temat studium przypadku

BLOK V
EMOCJONALNY DYSTANS
Dyskusja na temat technik utrzymywania dystansu w negocjacjach - omówienie doświadczeń uczestników
Typy osobowości a emocjonalny dystans
Negocjacje z trudnymi partnerami
Studium przypadku - odgrywanie ról: zachowanie dystansu w wybranej sytuacji negocjacyjnej

BLOK VI
KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH
Jak mówić, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili? Omówienie podstawowych zasad komunikacji w negocjacjach
Moje silne i słabe strony w komunikacji - samoocena oraz informacje od innych uczestników szkolenia
trategie komunikacji dla mężczyzn i dla kobiet, negocjujących z przedstawicielami płci przeciwnej - omówienie

BLOK VII
FINALIZOWANIE NEGOCJACJI
Finalizowanie negocjacji jako cel całego procesu - omówienie
Jak uniknąć przeszkód w zakończeniu rozmów - dyskusja
Najczęściej stosowane taktyki negocjacyjne
Taktyki negocjacyjne a finalizowanie rozmów - dyskusja
Ćwiczenie i wideotrening - przeprowadzenie negocjacji od przygotowania do finalizacji rozmów


Trening Asertywno�ci

TRENER

Dr n. med. Mateusz Borowiec

- psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

- absolwent École Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique,

- odył szkolenie w Centre d'Entrainement au Coaching & Mentoring,

- asystent psychodramy

- instruktor jogi,

- pracował 4 lata w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako psychoterapeuta grupowy i trener relaksacji.

nasi klienci :


 

zobacz więcej

 


Skuteczna Konumikacja


www.arche.krakow.pl