działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  17-18 luty

Jak twórczo wykorzystać złość -  24-25 marca

Techniki Redukcji Stresu -  27 maja

Trening Asertywności - 28-29 kwietnia 2018


coaching
konsultacjeszkolimy gniew-
Otwarte szkolenia i warsztaty grupowe to okazja do sprawdzenia i rozwijania swoich zasobów psychologicznych, od nich zależy na ile różne wydarzenia życia codziennego, zwłaszcza te trudne,  wprowadzają nas w stan stresu, a na ile stanowią bodziec rozwoju.


Aktualnie proponujemy 4 różne szkolenia weekendowe Warsztaty skutecznej komunikacji (ich celem jest rozój umiejętności rozumienia innych i efektywnego wyrażania się za pomocą zarówno języka ciała jak i słów), Warsztaty asertywności i empatii (asertywność to nasz niezrównany przyjaciel w kształtowaniu partnerskich relacji ze swiatem), Warsztaty redukcji stresu (nakierowane bezpośrednio na przeciwdziałanie stresowi i łagodzenie jego niekorzystnych skutków) i Warsztaty twórczego wykorzyastania złości.
Ponadto proponujemy trening asertywności krok po kroku, który odbywa się w czartkowe wieczory.
Osobom, które chcą uporać się z problemami w relacjach z innymi proponujemy Psychoterapię grupową metodą psychodramy - 9-miesięczny cykl spotkań w grupie zamknięte

Dla instytucji i grup zorganizowanych przygotowujemy warsztaty i szkolenia dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Analiza tych potrzeb to pierwszy krok do zaplanowania takiego szkolenia. Ponadto program działań może obejmować indywidualny coaching. Specjalizujemy się w stoswaniu w szkolenach morenowskich metod aktywnych (morenian active methods).


HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH -  2017


Spotkanie z Psychodramą

pozwala zapoznać się z moetodą psychodramy, dośwaidczyć jej przed podjęciem decyzji o udziale w 4-miesięcznej grupie rozwoju osobistego lub  9-miesięcznej terapii grupowej

 
środa 28 lutego 2018
g. 17.15
150 zł
Jak twórczo wykorzystać złość?

24-25 marca 2018
450 zł / 2dni

Trening Asertywności - sztuka respektowania granic
28-29 kwietnia 2018

450 zł / 2dni
Techniki Redukcji Stresu

 27 maja
2018
219 zł / 1dzień
Warsztaty Skutecznej Komunikacji

17-18 luty 2018
450 zł zł / 2dni

Trening Asertywności II - szkolenie dla zaawansowanych

grudzień 2017

450 zł / 2dni

By jabłoń zakwitła... warsztaty pracy z niepłodnością

23-24 kwietnia

400 zł / 2dni
Spotkanie z Psychodramą
Grupa Psychodramy
terapeutyczno-rozwojowy cykl spotklań grupowych - minimum 5 misięcy

rozwój poprzez wypróbowywanie nowych ról
co druga środa
g. 17.15

"Zazdrość, nienawiść i autoagresja" - warsztaty psychodramy

  2016

550 zł / 2dni

Efektywne Zarządzanie Czasem
219 zł / 1dzień

Trening Asertywności - krok po kroku

czwartki, godzina 17.15-21.00

150 zł
Krótkoterminowa Zintegrowana Psychoterapia Grupowa

Grupa adaptacyjna - "na próbę"  dla osób planujący ch  podjęcie terapii grupowej
wtorek 10 stycznia
g. 18.15
100 zł

Skuteczna Konumikacja

Warsztaty Asertywności
dostarczają uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw, podejmowania decyzji. Asertywność to umiejętność niezwykle przydatna zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych, w negocjacjach, dyplomacji, kontaktach zewnętrznych firmy. Asertywność to także umiejętność zarządzania sobą i swoimi emocjami. Na płaszczyźnie zawodowej przekłada się to na kontakty wewnętrzne w firmie, które dzięki treningowi asertywności ulegną poprawie, owocując bardziej efektywną współpracą, dobrym samopoczuciem w grupie. Warsztat Asertywnoci to dla Ciebie sposób na kształtowanie własnej osobowości, dla Twojej firmy zaś sposób na zbudowanie skutecznego zintegrowanego zespołu.

Szkolenie Wzorce Skutecznej Komunikacji oparte jest na pragmatycznym modelu komunikacji interpersonalnej, jego cel podstawowy to skuteczność komunikacji zarówno w kontaktach osobistych jak i zawodowych. Uczestnik po szkoleniu powinien być świadom własnych zachowań konunikacyjnych oraz schemtów poznawczych ograniczających je, a także umieć rozpoznawać i dostosowywać się do wzorców percepcji i myślenia partnerów komunikacji. Usprawni to możliwości nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, dostosowywania swoich komunikatów do modelu świata partnera komunikacji. Daje to większe możliwości zrozumienia i zaspokojenia potrzeb partnera komunikacji a także wywierania wpływu, motywowania i przekonywania, czyli osiągania celów. Punkt ostateczny to większa skuteczność działania.

Szkolenie Warsztaty Redukcji Stresu to nasza specjalność, kontynujemy tradycje Programu Redukcji Stresu stworzonego w ramach wieloletnich prac Towarzystwa Edukcji Psychosomatycznej. Filozofią tego szkolenia jest "ładowanie akumulatorów". Satysfakcja z życia, samorealizacja, a także wydajność pracy zależą od poziomu koncentracji, dostępnej energii, motywacji i zaangażowania. Jak regulować stres by utrzymywał się na optymalnym poziomie? Jak szybko regenerować energie podczas pracy? Jak odnaleźć zapał do pracy w chwilach zwątpienia i zmęczenia? Warsztat Redukcji Stresu dostarcza odpowiednich narzędzi by poradzić sobie z tymi problemami. Uczy jak łącząc zasoby ciała i umysłu by osiągnąć jak największą skuteczność działania i jak największą satysfakcję
Szkolenie Jak Twórczo Wykorzystać Złość ma na celu rozwinąć z jednaj strony umiejętności samokontroli emocjonalnej, z drugiej zaś umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami otoczenia. A zatem na tych warsztatach można lepiej poznać swój gniew i gniewm innych, a dzięki temu lepiej robić użytek z tych uczuć. Szkolenie to zastąpiło nasze wcześniejsze warsztaty inteligencji emocjonalnej.


Redukcja Stresu