działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

NOWOŚĆ - Krótkoterminowa Psychoterapia Grupowa

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  1-2 grudnia

Jak twórczo wykorzystać złość -  listopad 2018

Techniki Redukcji Stresu -  24  listopada

Trening Asertywności - 12-13 stycznia


  gabinet
psychologiczny
  warsztaty
otwarte
  szkolenia
na zamówienie
  coaching
konsultacje
  o nas

Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoterapia KrakówDr Mateusz Borowiec psycholog psychoteraputa Kraków


Dr n. med. Mateusz Borowiec


superwizor aplikant
Polskiego Towarzystwa Psychologicznegokontakt: e-mail, 608 338 593
oferta superwizji:

- idnywidulna i gruowa superwizja psychoterapii

- superwizja metodą psychodramy (monodramy)


jaka superwizja

Chętnie podejmuje się superwizji psychoterapii indywidualnej jak i grupowej, czy zespołowej.
W superwizji koncentruje się na podnoszeniu skuteczności terapii w oparciu o:
1. rzetelną diagnozę, rozumienie problemów pacjenta w szerokim kontekście bio-psycho-społecznym oraz dostosowanie metod i technik terpeutycznych do potrzeb pacjenta.
2. pełne wykorzyasnie potencjału relacji pacjent-terapeuta
W pracy superwizyjnej kożystam także z metod aktywnych wywowodzace się z psychodramy: monodramę, socjomerie, zamianę ról.
Oferuję superwizję osobom zainteresownym rozwojem zawodowym w obszarze psychoterapii, w tym  ubiegającym się o certyfikat psychoteraputy PTP (przygotowanie do  egzaminu  na  certyfikat psychoterapeuty).
Moją pracę jako superwizora aplikanta merytorycznym wsparciem objęła Anna Bielańska superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Psychoterapi PTPsychiatrycznego.

 doświadczenie zawodowe

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje od 1998 roku, w swojej pracy łączę różne podejścia: wglądowe (psychodynamiczne), egzystencjalne (szczególnie psychodramę wg Moreno), poznawczo-behawioralne a także metody pracy z ciałem (zwłaszcza mindfulness).
W swojej praktyce psychoterapeutycznej czas dzielę między terapiami indywidualnymi, grupowymi i terapią par.
Mam doświadczenie zarówno w prowadzeniu
indywidualnych psychoterapii długoterminowych jak i krótkoterminowych. Prowdziłem zarówno grupy terapeutyczne zamkniete jak i otwarte.
Od wielu lat jestem także organizatorem grup teraputycznych. Obecnie prowadzę długoterminową półotwartą grupę terapeutyczną metodą psychodramy.

Regularnie korzystam z superwizji, obecnie prof. Jerzego Aleksandrowicza i Anny Bielańskiej, a wcześniej Jolanty Bartkowskiej-Kurek, Tadeusza Stelmaszczyka i Piotra Drozdowskiego.


- w latach 2000-2004 współprowadziłem grupę terapeutyczną w Odziale Dziennych Chorób Afektywnych w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
była to grupa otwarta prowadzona w koterapii w różnymi terapeutami, pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym, superwizowana przez 
superwizora SNP PTP Piotra Drozdowskiego.

- w latach 2011-2016 pracowałem w Ośrodku Psychoterapii DDA KCTU, gdzie prowadziłem długoterminową grupe terapeutyczną oraz terapie indywidualne.

- od roku 2014 prowadzę ćwiczenia na  kursach psychoterapii akredytowanych przez PTP.

Poza psychoterapią param się szeroko pojętą psychoedukacją prowadząc i organizując różne treningi umiejętnosci psychologicznych i szkolenia w zakresie rozwoju osobobistego zarówno dla osób indywidualnych jak i dla firm i organizacji.


 kwalifikacje


- jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 150 - rok 2005)

- jestem doktorem nauk medycznych, na Wydziale Lekarskiem UJ CM obroniłem z wyróżnieniem pracę pt.: "Gniew i umiejetności interpersonalne chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze"

- jestem terapeutą psychodramy wg Moreno (od roku 2016, wcześniej asystentem psychodramy od roku 2007)

- jestem psychologiem klinicznym od 2003 roku

- jestem psychologiem, absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1998 roku


 cennik usług

- superwizja indywidualna - 130 zł

- superwizja zespołu - 150 zł

- superwizja grupowa - do ustalenia

Certyfikat Psychoteraputy Mateusz BorowiecAsystent psychodramy

Dyplom psychologa klinicznego Septimus 

Dyplom psychoterapeutyCoachRODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.