działamy od 2000 r.

0 12 65 65 642, 608 338 593

arche@arche.krakow.pl

30-535 Kraków, Rękawka 21/8

Warsztaty Skutecznej Komunikacji -  październik

Trening Asertywności - 15-16 września 2018

Jak twórczo wykorzystać złość -  24-25 marca

Techniki Redukcji Stresu -  22 września


  gabinet
psychologiczny
  warsztaty
otwarte
  szkolenia
na zamówienie
  coaching
konsultacje
  o nas

Dr Mateusz Borowiec psycholog psychoterapia KrakówDr Mateusz Borowiec psycholog psychoteraputa Kraków


Dr n. med. Mateusz Borowiec


superwizor aplikant
Polskiego Towarzystwa Psychologicznegokontakt: e-mail, 608 338 593
oferta superwizji:

- idnywidulna i gruowa superwizja psychoterapii

- superwizja metodą psychodramy (monodramy)


jaka superwizja

Chętnie podejmuje się superwizji psychoterapii indywidualnej jak i grupowej, czy zespołowej.
W superwizji koncentruje się na podnoszeniu skuteczności terapii w oparciu o rzetelną diagnozę oraz dostosowanie metod i technik terpeutycznych do potrzeb pacjentów.
Wykorzystuje do pracy superwizyjnej metody aktywne wywowodzace się z psychodramy: monodramę, socjomerie, zamianę ról.
Oferuję superwizję dla osób ubiegających się o certyfikat psychoteraputy PTP (przygotowanie do  egzaminu  na  certyfikat psychoterapeuty).
Moją pracę jako superwizora aplikanta merytorycznym wsparciem objęła Anna Bielańska superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Psychoterapi PTPsychiatrycznego.

 doświadczenie zawodowe

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje od 1998 roku, w swojej pracy łączę różne podejścia: wglądowe (psychodynamiczne), egzystencjalne (psychodramę wg Moreno), poznawczo-behawioralne a także metody pracy z ciałem (zwłaszcza mindfulness). Na ogół prowadzę zarówno psychoterapie indywidualne i par, jak i  1 lub 2 grupy terapeutyczne. Mam doświadczenie zarówno w prowadzeniu indywidualnych psychoterapii krótkoterminowych jak i długoterminowych. Obecni prowadzę 2 grupy długoterminowe, 1 otwartą i jedną zamkniętą. Regularnie korzystam z superwizji, obecnie prof. Jerzego Aleksandrowicza i Doroty Stolarskiej, wcześniej Jolanty Bartkowskiej-Kurek, Anny Bileańskiej, Tadeusza Stelmaszczyka i Piotra Drozdowskiego.

- w latach 2000-2004 współprowadziłem grupę terapeutyczną w Odziale Dziennych Chorób Afektywnych w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
była to grupa otwarta prowadzona w kooterapii w różnymi terapeutami, pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym, superwizowana przez 
superwizora SNP PTP Piotra Drozdowskiego.

- w ramach praktyki prywatnej od 2001 roku prowadzę terapie indywiualne oraz grupy terapeutyczne, dotychczas było to 5 grup kótkoterminowych, które prowdziłem samodzielnie oraz 3 grupy 9-miesięczne prowadzone w koterapii.

- od 2011 roku pracuje w Ośrodku Psychoterapii DDA, gdzie prowadzę terapie indywidualne oraz długoterminową grupe terapeutyczną. 


 kwalifikacje


- jestem superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- jestem doktorem nauk medycznych, na Wydziale Lekarskiem UJ CM obroniłem z wyróżnieniem pracę pt.: "Gniew i umiejetności interpersonalne chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze"

- jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 150)

- jestem psychodramatystą - asystentem psychodramy wg Moreno od 2007 roku

- jestem psychologiem klinicznym od 2003 roku

- jestem psychologiem, absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1998 roku


 cennik usług

- superwizja indywidualna - 130 zł

- superwizja zespołu - 150 zł

- superwizja grupowa - do ustalenia

Certyfikat Psychoteraputy Mateusz BorowiecAsystent psychodramy

Dyplom psychologa klinicznego Septimus 

Dyplom psychoterapeutyCoachRODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla: Arche –psychologia dla ludzi Mateusz Borowiec

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mateusz Borowiec mborowiec@arche.krakow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu utrzymania kontaktu z Państwem i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania możliwości świadczenia Państwu usług będzie ograniczona

8. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.